Úvod > Prvý rok na FMK

Prvý rok na FMK

Rozvrhy
Denné štúdium Externé štúdium viac
Ubytovanie
Každý prijatý študent môže požiadať o pridelenie internátu. Všetky informácie o ... viac
ISIC
ISIC je medzinárodná študentská karta. Slúžia ako doklad o štúdiu, na prihlasova... viac
Budovy FMK a prístup s MHD
FMK UCM využíva priestory v rôznych častiach Trnavy: hlavnú budovu UCM, Základnú... viac
Čo je AIS
Akademický informačný systém (AIS) slúži na rôzne veci, ako prvákovi ti doň štud... viac
Doprava po Trnave
MHD MHD v Trnave funguje na čipové karty. Môžete si ich vybaviť na autobusovej ... viac
Kontakty na vyučujúcich a študijné oddelenie
Každý zamestnanec UCM komunikuje cez adresu meno.priezvisko@ucm.sk. Niektorí vša... viac
Kde sa dá najesť
Priamo na UCM je veľká jedáleň, kde si môžete kúpiť lístky (potrebujete ISIC). J... viac
Konzultačné hodiny
Konzultačné hodiny má každý pedagóg napísané vo svojom profile. Menia sa každý s... viac
Oslovovanie vyučujúcich
Na akademickej pôde si ľudia na správnom titulovaní dosť potrpia. Keď budeš každ... viac
Štipendiá
Za vynikajúce študijné výsledky môžete získať finančnú podporu na štúdium. Rovna... viac
Kabinety
Kabinety poskytujú priestor na kreatívne aktivity a dávajú možnosť uplatniť nauč... viac
Ako zaplatiť školné
Peniaze treba poslať na účet IBAN SK59 8180 0000 0070 0007 1919 Variabilný symb... viac
Heslo na wifi
V priestoroch univerzity sa používajú heslá 91701Trnava! alebo !Trnava91701 viac
Ako zistím, ktorá som študijná skupina?
Zoznam prváckych skupín bude vyvesený na našom webe. Ak už máš ISIC, tak to nájd... viac
Voliteľné predmety
Voliteľné predmety ti umožnia prispôsobiť si štúdium tak, aby vyhovovalo tvojmu ... viac
Ako je to externistami? Ako sa dozvedia, čo, kde, kedy?
Spolu s rozvrhmi denných študentov budú aj externisti vedieť, kde a aké predmety... viac
Môžu si študenti meniť a prispôsobovať rozvrh alebo je to od začiatku fixné?
Rozvrhy sú rozdelené na ročníky a študijné programy a skupiny - po dohode s vyuč... viac
Erasmus
V rámci programu Erasmus+ môžete časť štúdia absolvovať v zahraničí. Tento progr... viac