Úvod > Prvý rok na FMK > Heslo na wifi

Heslo na wifi

Vo všetkých priestoroch univerzity sa používa spoločné heslo 91701Trnava!